09146664802 04132815398
بیمه پارسیان نمایندگی مختاری کد 503631
header

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل
بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل
  • نویسنده : مدیر سایت
  • ارسال شده در : 01 بهمن
  • آخرین بازبینی : 22 تیر

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل راه حل مناسبی برای ماده 388 اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل میباشد. براساس این ماده  به استناد بارنامه هاي صادره در قبال ارسال كنندگان ويا صاحبان كالا مسئول بوده است. و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها مي باشد. با خريد بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل  متصديان حمل و نقل مي توانند مسئوليت خود را در قبال صاحبان كالا و ارسال كنندگان تحت پوشش قرار دهند. بديهي است خسارت وارده به بار در بيمه های باربری و مسئوليت متصدی حمل و نقل در این بیمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت .

محصولات بیمه ای

© حقوق انتشار برای وب سایت محفوظ است.

طراحی سایت توسط سئو90