09146664802 04132815398
بیمه پارسیان نمایندگی مختاری کد 503631
header

بيمه مسئوليت عمومی

بيمه مسئوليت عمومی
بيمه مسئوليت عمومی
  • نویسنده : مدیر سایت
  • ارسال شده در : 01 بهمن
  • آخرین بازبینی : 22 تیر

بيمه مسئوليت عمومی

بيمه مسئوليت عمومی

بيمه مسئوليت عمومی راه حل مناسب برای ماده 616 قانون مجازات اسلامی میباشد. براساس این ماده  در صورتيكه فردي بواسطه بي احتياطي ، بي مبالاتي، عدم مهارت كافي باعث فوت،‌ نقص عضو و يا خسارت مالي به شخص ديگر گردد، محكوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همين اساس در مواردي كه امكان آسيب رساندن به اشخاص ثالث ( به غير از كاركنان و افراد مرتبط با حرفه يا فعاليت كارفرما) در حين انجام كار وجود داشته باشد، بيمه مسئوليت عمومی اين خسارات را جبران خواهد نمود. انواع بيمه هايي كه در دستهبيمه مسئوليت عمومی صادر مي گردد عبارتند از :

 بيمه مسئوليت مدنی نصابان تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

در بيمه نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب، نگهداري و يا مالكيت انواع تابلو ، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران خواهد شد.

بيمه مسئوليت مدنی دارندگان ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني

دارندگان ماشين آلات راهسازي، ساختماني و صنعتي مي توانند خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه ناشي از مسئوليت آنها باشد را با اين بيمه نامه  که یکی از بيمه مسئوليت عمومی میباشد جبران نمايند. بديهي است رانندگان اين ماشين الات بايد داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعاليت مشخص شده تحت پوشش است. به دليل اينكه اينگونه ماشين الات بدليل اينكه داراي پلاك شهرباني نيستند اجازه تردد در مكانهاي خارج از پروژه را ندارد.

بيمه مسئوليت جامع شهرداري در قبال شهروندان

اين بيمه نامه که یکی از بيمه مسئوليت عمومی میباشد جبران خسارت جاني و مالي وارد به شهروندان كه ناشي از قصور يا سهل انگاري شهردار يا كاركنان شهرداري باشد را پوشش مي دهد. در نظر داشته باشيد بافت شهري، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهاي گذشته در تعيين حق بيمه موثر مي باشد.

 بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي

اين بيمه نامه در صورت خريد بيمه نامه آتش سوزي صادر مي گردد و در آن خسارات مالي و جاني وارد به همسايگان ناشي از آتش سوزي و خطرات تحت پوشش در بيمه نامه مذكور تحت پوشش مي باشد. لازم به ذكر است چنانچه در بيمه نامه آتش سوزي پوشش تركيدگي لوله آب خريداري شده باشد و بيمه گذارا خواهان اين پوشش در بيمه نامه مسئوليت نيز باشدقبل از صدور اين بيمه نامه شركت بيمه پارسيان از محل مورد نظر و همسايگان بازديد به عمل خواهد آورد.

بيمه مسئوليت جايگاه سوخت در قبال مراجعين

عبارتست از بيمه مسئوليت مدنی بيمه‌گذار در قبال مراجعه‌كنندگان به جايگاه سوخت. بدين معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذار خسارتي به افراد مورد اشاره واردآيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه ،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بيمه مسئوليت مدني مسئول فني معدن

عبارتست از بيمه مسئوليت مدنی و حرفه‌اي بيمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث، بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذارخسارتي به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بيمه مسئوليت مدني مدير ساختمان در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث

عبارتست از بيمه مسئوليت مدني و حرفه‌اي بيمه‌گذار در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث، بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي مدير ساختمان پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

محصولات بیمه ای

© حقوق انتشار برای وب سایت محفوظ است.

طراحی سایت توسط سئو90