بیمه پارسیان نمایندگی مختاری
صفحه اصلی . . . بیمه باربری
بیمه باربری
بروز رسانی : 2023-04-19

بیمه باربری

بیمه باربری

بیمه باربری چیست؟ حمل و نقل كالاها يكي از اجزاي لاينفك هر فعاليت تجاري، بازرگاني يا توليدي مي‌باشد. اما آنچه در اين ميان شايان توجه خواهد بود آن است كه حادثه هيچ گاه خبر نمي‌كند. و با وجود پيشرفت‌هاي گسترده دانش و فناوري و توسعه زيرساختهاي حمل و نقل، همواره احتمال بروز مخاطرات براي محموله هاي كالاي شما وجود دارد. آن چه آرامش را در لحظه‌هاي بروز خطر براي شما به ارمغان مي‌آورد. برخورداري از يك بیمه باربری داخلی (حمل و نقل كالا) با پوشش‌هاي مناسب مي‌باشد.
بیمه های باربری از قديمي‌ترين انواع بيمه‌نامه‌ها می باشد. كه به موجب آن، شركت بيمه در مقابل مبلغي كه از شما دريافت مي‌كند متعهد مي‌شود.
چنانچه در جريان حمل كالا از نقطه اي به نقطه ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه، كالا تلف شده و يا دچار خسارت گردد. زيان وارده را جبران نمايد.
در همين راستا شركت بيمه پارسيان با ارائه بیمه های باربری تلاش دارد تا امنيت سرمايه شما را در برابر مخاطرات محتمل و غيرقابل پيش‌بيني فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هر چه سريعتر و مطلوبتر براي مشتريان گرامي است.

چرا بیمه های  باربری ، ‌چرا شركت بيمه پارسيان؟

اگر چه امروزه با پيشرفت جوامع بشري از شدت برخي ريسک ها در جريان حمل و نقل کاسته شده است. اما افزايش حجم حمل و نقل محصولات مختلف ريسك هاي بسياري را به بار آورده است. شركت بيمه پارسيان با ارائه بیمه های باربری تلاش دارد. تا امنيت سرمايه شما را در برابر ريسک هاي محتمل و غير قابل پيش بيني فراهم آورد. هدف ما فراهم آوردن خدمات هرچه سريعتر و مطلوبتر براي مشتريان گرامي است.

 

مخاطرات مربوط به حمل و نقل كالا از مبادي مختلف به سرتاسر جهان از طريق دريا، خشكي (زميني)، هوايي و يا تركيبي از اين مسيرها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. بیمه باربری مي‌تواند براي كالاهاي وارداتي، صادراتي، ترانزيت و يا حمل داخلي قابل استفاده باشد و بر حسب نوع كالا و حساسيت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب ارائه مي‌گردد.

 

انواع بیمه های  باربری قابل ارائه

 • بیمه باربری ترانزیت
 • بیمه باربری صادراتی
 • بیمه باربری واردتی
 • بیمه باربری داخلی (حمل و نقل کالا)

 

بيمه باربری ترانزيت

بیمه باربری ترانزیت چیست؟ مبدأ و مقصد برخي از حمل‌ها در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار دارد. براي تحت پوشش قرار دادن محمولاتي كه به اين روش حمل مي‌گردند بيمه باربری ترانزيت صادر مي‌گردد. که یکی از انواع بیمه باربری می باشد.

خطرات تحت پوشش در بيمه باربری ترانزيت:

خسارت كلي يا (Total Loss) : خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي

كلوز C

بيمه باربری ترانزيت كلوز C ، خطرات زير را  تحت پوشش قرار مي‌دهد:

 آتش‌سوزي يا انفجار

 • به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
 • واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
 • تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
 • تخليه كالا در بندر اضطراري
 • تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
 • فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
 • به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

 كلوز B :

بيمه باربری ترانزيت تحت كلوز B، خطرات زير را به همراه كليه خطرات تحت پوشش كلوز C پوشش مي‌دهد:

 • زلزله، آتشفشان يا صاعقه
 • به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
 • ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ومحل انبار
 • تلف شدن كلي هر بسته كالا در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور
علاوه بر اين، خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:
 •  دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي
 • آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي
 • شكست، ريزش
 • خسارت ناشي از كالاي مجاور

هم‌چنين، خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.

 كلوز A:

بيمه باربری ترانزيت تحت  كلوز A، داراي كاملترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب پذير مورد استفاده قرار مي گيرند و به جز مواردي كه به شرح زير استثنا شده است،كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند :

 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
 • نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
 • تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
 • تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
 • عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
 • نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
 • جنگ . اعتصاب.
هم‌چنين كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.

اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت بیمه باربری ترانزیت

 • نامه اعلام بيمه گذار
 • بارنامه
 • فاكتور خريد
 • صورت بسته‌بندي
 • گواهي مبدا
 • گواهي بازرسي كالا
 • راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني
 • تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا
 • تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي)
 • قبوض انبار گمركي
 • صورتمجلس گمركي يا بندري
 • بارنامه حمل داخلي
 • گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا)
 • گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)

بیمه باربری صادراتی

بیمه باربری صادراتی كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند و بر اساس شرايط فروش نياز به بيمه‌نامه صادراتي دارند، را تحت پوشش قرار مي‌دهد. که یکی از انواع بیمه باربری می باشد

خطرات تحت پوشش دربيمه‌ باربري صادراتي / وارداتي / ترانزيت:

 

خسارت كلي يا (Total Loss):

خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي

 

•  كلوز C:

بیمه باربری صادراتی تحت اين كلوز، خطرات زير را  تحت پوشش قرار مي‌دهد:

– آتش‌سوزي يا انفجار
– به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
– واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
– تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
– تخليه كالا در بندر اضطراري
– تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
– فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
– به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

•  كلوز B:

بیمه باربری صادراتی تحت اين كلوز، خطرات زير را به همراه كليه خطرات تحت پوشش كلوز C پوشش مي‌دهد:
– زلزله، آتشفشان يا صاعقه
– به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي
– ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر و محل انبار
– تلف شدن كلي هر بسته كالا در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور

علاوه بر اين، خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:

– دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي
– آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي
– شكست، ريزش
– خسارت ناشي از كالاي مجاور
هم‌چنين، خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.

 

•  كلوز A:

بیمه باربری صادراتی تحت اين كلوز، داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به جز مواردي كه به شرح زير استثنا شده است،كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند..

 

كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند:

– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
– نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
– تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
– تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
– عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
– نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
– جنگ . اعتصاب.
هم‌چنين كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.
بیمه باربری صادراتی
اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

 

نامه اعلام بيمه گذار
بارنامه
فاكتور خريد
صورت بسته‌بندي
گواهي مبدا
گواهي بازرسي كالا
راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني
تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا
تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي)
قبوض انبار گمركي
صورتمجلس گمركي يا بندري
بارنامه حمل داخلي
گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا)
گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)

 

 

بیمه باربری وارداتی

بیمه باربری وارداتی يكي از اسناد مورد نياز جهت گشايش اعتبار در بانك‌ها بوده و خطراتي‌ كه‌ در حين حمل، كالاهاي‌ خريداري‌شده از كشورهاي مختلف جهان به مقصد ايران را تهديد مي‌كند تحت پوشش‌ قرار مي‌ دهد. که یکی از انواع بیمه باربری میباشد.

خطرات تحت پوشش دربيمه‌ نامه‌هاي باربري وارداتي/صادراتي/ترانزيت:

خسارت كلي يا (Total Loss):

خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي

•  كلوز C:

بیمه باربری وارداتی تحت اين كلوز ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:
– آتش‌سوزي يا انفجار
– به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
– واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
– تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
– تخليه كالا در بندر اضطراري
– تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:
– فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
– به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

•  كلوز B:

بیمه باربری وارداتی تحت اين كلوز ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد:
– آتش‌سوزي يا انفجار
– به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور
– واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني
– تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
– تخليه كالا در بندر اضطراري
– تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

– فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي
– به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

علاوه بر اين، خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:

– دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي
– آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي – شكست، ريزش
– خسارت ناشي از كالاي مجاور هم‌چنين، خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.
•  كلوز A:

بیمه باربری وارداتی تحت اين كلوز داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به استثناي مخاطرات ناشي از اقدامات عمدي بيمه‌گذار يا سوء نيت وي، كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.

كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند:

– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار.
– نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه.
– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد. و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.
– تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
– تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.
– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها.
– تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد. كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند.
– عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه.
– نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه.
– جنگ . اعتصاب.
هم‌چنين كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه باربری وارداتی يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.

بیمه باربری وارداتی
اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

نامه اعلام بيمه گذار
بارنامه
فاكتور خريد
صورت بسته‌بندي
گواهي مبدا
گواهي بازرسي كالا
راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني
تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا
تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي)
قبوض انبار گمركي
صورتمجلس گمركي يا بندري
بارنامه حمل داخلي
گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا)
گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)

بیمه باربری داخلی

بیمه باربری داخلی يكي از انواع  بيمه‌ باربری است كه صاحبان كالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هايي كه مبدأ و مقصد حمل آنها يكي از شهرهاي ايران مي‌باشند، آن را تهيه مي‌نمايند. که یکی از انواع بیمه باربری میباشد.

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری داخلی (بيمه حمل و نقل داخلي) از دو گروه تشكيل مي‌شوند:

خطرات اصلي: آتش‌سوزي و حادثه وسيله نقليه شامل: تصادف، تصادم، واژگوني و سقوط وسيله نقليه

خطرات اضافي:  كه بر حسب توافق و با دريافت حق بيمه اضافي هنگام صدور بيمه‌نامه به خطرات اصلي اضافه مي شوند از قبيل خسارتهاي ناشي از بارگيري، تخليه، سرقت كل محموله به همراه وسيله نقليه، آب ديدگي و سقوط كالاي مورد بيمه از روي وسيله حمل.

 

اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت

اعلام خسارت به موقع بيمه گذار
بارنامه
فاكتور يا سندي مبني بر تعيين ارزش واقعي بيمه‌شده
گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه
صورت مجلس يا گزارش كارشناسي شركت بيمه مبني بر تعيين ميزان خسارت


مراحل صدور و مدارك لازم جهت صدور بيمه نامه

1- مراجعه به دفتر نمایندگی بیمه پارسیان تبریز (بیمه چی) یا تماس با ما (به همراه داشتن هيچ گونه مدركي الزامي نمي باشد)

 

مدیر سایت

بیمه پارسیان ، نمایندگی مختاری در وب سایت بیمه چی و بخش مقالات تمام توان خود را به کار گرفته است تا مطالب مفیدی را خدمت خوانندگان عزیز ارائه کند تا هرچند کم ، کمکی به عزیزان نماید . درصورت داشتن سوالات بیشتر میتوانید با ما در ارتباط باشید .

 دیدگاه ها و نظرات