بیمه پارسیان نمایندگی مختاری
صفحه اصلی . . . بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت
بروز رسانی : 2023-04-19

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

روزانه حوادث بيشماري در اطراف ما رخ مي‌دهد و طبق قانون، هر شخصي كه باعث ايجاد خسارت (جاني و مالي) براي افراد ديگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنين شرايطي پيش آيد و شما در موقعيتي قرار گيريد. كه مسئول يك حادثه شناخته شوي.د داشتن يك بیمه مسئولیت مناسب مي تواند پوشش كافي را براي شما فراهم سازد. شركت بيمه پارسيان با ارائه انواع بيمه هاي مسئوليت اين امكان را براي شما فراهم مي سازد.

چرا بیمه مسئولیت ، چرا شركت بيمه پارسيان؟

در هر زمينه اي كه فعاليت مي كنيد. داشتن بیمه مسئولیت براي شما الزامي است. براي اينكه ممكن است، مسئول خسارت يا آسيبي كه به ديگران و اموالشان وارد شده است شناخته شويد. مناسب‌ترين راه براي جبران چنين خسارتهايي بيمه‌هاي مسئوليت است. كه با پرداخت مبلغي اندك توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را براي آن‌ها فراهم مي‌آورد. اين بيمه نامه از شما و كسب و كارتان در مقابل هرگونه ادعاي خسارت ناشي از حوادث غير عمدي كه باعث آسيب به افراد و اموال آنها مي شود، حمايت مي كند.

انواع بیمه مسئولیت

تنوع بیمه های مسئولیت بسيار زياد است اما مي توان آنها را به پنج دسته كلي تقسيم بندي كرد. كه عبارتند از
  • بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان،
  • بيمه مسئوليت حرفه‌ای
  • بيمه مسئوليت عمومی
  •  بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا در قبال استفاده كنندگان و اشخاص ثالث
  • بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي قرارداد

 

 

بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان

بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان که همواره كاركنان در حين انجام كار در معرض خطر يا خطراتي بسياري قرار دارند كه بسياري از آنها اجتناب ناپذير مي باشند. در صورت وقوع حادثه ناشي از كار و فعاليت … كه منجر به هزينه پزشكي، نقص عضو و يا فوت كاركنان (اعم از استخدامي، قراردادي، روزمزد و…) شود، در بسياري از موارد كارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت ديه خواهد بود. شما مي توانيد با خريد بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان هزينه ها را جبران نمايد.

برخي از كارفرمايان بر اين باورند كه با داشتن بيمه تامين اجتماعي براي كاركنان، از خريد بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان بي‌نياز خواهند شد. نكته قابل توجه اين است كه پوشش‌هاي اين دو بيمه‌نامه كاملاً متفاوت مي‌باشند. بدين معنا كه سازمان تامين اجتماعي تعهدي در قبال پرداخت خساراتي كه مسئول آن كارفرما باشد، نداشته است. و يا اگر خسارات مذكور را جبران نمايد طبق ماده 66 قانون تامين اجتماعي، نسبت به بازيافت آن از كارفرما اقدام مي‌نمايد. در حاليكه دربيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان اين مورد تحت پوشش مي باشد. به عبارت ديگر چنانچه كارگري دچار نقص عضو يا فوت گردد، بيمه تامين اجتماعي صرفا مستمري پرداخت نموده و تعهدي در قبال ديه فوت يا نقص عضو نخواهد داشت در حاليكه بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان  متعهد پرداخت ديات مذكور مي‌باشد.

 

انواع اين بيمه نامه عبارتند از :

• بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان  (غير ساختماني)

• بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان  و اشخاص ثالث (ساختماني)

 

همراه بيمه نامه هاي مذكور بيمه گذار مي تواند. جبران خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث مانند همسايگان، افراد عبوري و سايرين را نيز در خواست نمايد. يكي از مزاياي بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان بي نام بودن آنهاست. همچنين شما مي توانيد با پرداخت مبلغي اندك پوشش پرداخت ديه بدون نياز به راي دادگاه را نيز درخواست نمايد. همچنين در صورتيكه بيمه گذار مايل باشد بيمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفيف مي گردد.

 

 

بيمه مسئوليت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارت جاني و يا مالي به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نمايد. بيمه مسئوليت حرفه ای ضامن جبران خسارات ناشي از شغل و حرفه افراد به ديگران است. انواع بيمه مسئوليت حرفه ای عبارتند از :

•بيمه مسئوليت حرفه ای پزشكان و پيراپزشكان

در اين بيمه نامه خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان در قبال افراد تحت معالجه كه به علت خطا و اشتباه و يا قصور غير عمدي در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي و يا رواني گرديده و يا فوت شده اند، تحت پوشش قرار مي گيرد.

 

• بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسين طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

در اين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. در اين بيمه نامه تحت شرايط خاص خسارت وارد به كاركنان و اموال كارفرما نيز پوشش خواهد داشت.

 

•بيمه مسئوليت حرفه ای مهندسين طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان

در اين بيمه نامه خسارت جاني و مالي وارد به كارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح،‌ محاسب و ناظر كه داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازي باشند،‌ در حيطه فعاليت ساختمان سازي جبران مي گردد. در اين بيمه نامه تحت شرايط خاص خسارت وارد به كاركنان و اموال كارفرما نيز پوشش خواهد داشت.

• بيمه مسئوليت حرفه ای مديران مهدهاي كودك :

در صورت وقوع حادثه براي کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشي از مسئوليت مدير مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طريق اين بيمه‌نامه جبران خواهد شد. مدير مهد كودك مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، مسئوليت مربيان در قبال كودكان تحت مراقبت را نيز تحت پوشش قرار دهد. بديهي است مسئوليت مدني مدير مهد كودك در قبال پرسنل تحت عنوان بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان پوشش داده خواهد شد. همراه بيمه نامه هاي مذكور بيمه گذار مي تواند جبران خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث مانند همسايگان، افراد عبوري و سايرين را نيز در خواست نمايد. يكي از مزاياي بيمه نامه هاي مسئوليت بي نام بودن آنهاست. همچنين شما مي توانيد با پرداخت مبلغي اندك پوشش پرداخت ديه بدون نياز به راي دادگاه را نيز درخواست نمايد. همچنين در صورتيكه بيمه گذار مايل باشد بيمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفيف مي گردد

• بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه‌هاي ورزشي در قبال ورزشكاران و مراجعين

شركت بيمه در اين بيمه نامه متعهد مي گردد كه خسارات جاني وارد به مراجعه كنندگان در محدوده مجموعه ورزشي كه ناشي از مسئوليت مديران مجموعه ورزشي باشد، را جبران نمايد. خسارات وارد به تماشاگران نيز مي تواند تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرد. لازم به ذكر است خسارت ناشي از حوادث ورزشي تحت پوشش نمي باشد.

• بيمه مسئوليت مدنی مديران واحدهاي اقامتي در قبال مراجعين

اين بيمه نامه خسارات جاني وارده به مسافران و ميهمانان هتل يا واحداقامتي ناشي از مسئوليت مدير هتل يا واحد اقامتي را جبران خواهد نمود. البته پوشش خسارت مالي نيز تحت شرايطي قابل ارائه مي باشد.

• بيمه مسئوليت مدنی مديران اردو و تورهاي گردشگري

چنانچه براي افراد شركت كننده در تورهاي سياحتي و زيارتي، حادثه اي رخ دهد و اين حادثه ناشي از تقصير يا سهل انگاري مدير يا مسئول تور باشد، اين بيمه نامه خسارات جاني وارد به زيان ديده را جبران مي نمايد. در اين نوع بيمه نامه تنها خسارت جاني تحت پوشش بوده و خسارات مالي فاقد پوشش است

• بيمه مسئوليت حرفه ای مديران استخر در قبال استفاده كنندگان

اين بيمه نامه خسارات جاني وارد به استفاده كنندگان كه ناشي از مسئوليت مدير استخر باشد را جبران مي نمايد. همچنين مدير استخر مي تواند پوشش مسئوليت ناجيان غريق در قبال شناگران را نيز خريداري نمايد. بديهي است مسئوليت مديران استخر در قبال كاركنان با تهيه پوشش بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان بيمه مي شود

• بيمه مسئوليت مدنی  مديران مراكز آموزشي

اين بيمه‌نامه خسارت جاني وارد به دانشجويان، دانش‌پذيران و ساير افرادي که تحت هر عنواني در موسسه آموزشي ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسئوليت مدير مركز آموزشي، جبران خواهد نمود.

• بيمه مسئوليت مدني مديران شهربازي در قبال مراجعه كنندگان

اين بيمه نامه خسارات جاني وارد به استفاده كنندگان از امكانات شهربازي را كه ناشي از مسئوليت مدير شهربازي باشد را تحت پوشش قرار مي دهد. به شرط رعايت كليه استانداردهاي مربوط به تاسيسات و وسايل بازي موجود در شهربازي و وجود برنامه هاي مدون و علمي بازديدهاي دوره اي

•بيمه مسئوليت حرفه ای مسئول فني بيمارستان ، درمانگاه ها و كلينيك ها

در صورت احراز مسئوليت مدير يا مديران فني بيمارستانها، درمانگاه ها ، كلينيك ها در خصوص خسارت ناشي از فوت، نقص عضو شركت بيمه تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران كننده خسارات مذكور خواهد بود.

• ببيمه مسئوليت حرفه ای شركت‌هاي نصب / تست سيستم گازسوز خودرو

شركت هايي كه با مجوز هاي مراجع ذيصلاح اقدام به نصب يا تست سيستم هاي گازسوز اعم از CNG و يا LPG مي نمايند، مي توانند خسارات جاني و مالي وارد به استفاده كنندگان خودرو و اشخاص ثالث را كه ناشي از مسئوليت آن شركت باشد، تحت پوشش بيمه در آورند.

•بيمه مسئوليت حرفه ای حرفه‌اي مسئول فني داروخانه

اين بيمه نامه جبران كننده خسارات ناشي از قصور مسئول فني داروخانه در ازاي اشتباه و خطاي سهوي وي در ارائه خدمات دارويي به مشتريان تا سقف تعهدات بيمه نامه خواهد بود. اين بيمه نامه خسارات ناشي از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسئوليت فرد جبران مي كند

•بيمه مسئوليت حرفه ای مديران تعميرگاه‌هاي خودرو در قبال مراجعين

خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص مراجعه كننده به تعميرگاه و خودروهاي آنها در زمان تعمير كه ناشي از آتش سوزي ، انفجار، سرقت كلي، شكست شيشه ، سقوط از وسايل بالابرنده و يا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئوليت مدير تعميرگاه توسط اين بيمه نامه جبران خواهد شد. بديهي است خسارت تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان قصور مدير تعميرگاه جبران مي شود.

•بيمه مسئوليت حرفه ای مديران پاركينگ هاي عمومي در قبال مراجعين

اين بيمه نامه خسارت جاني وارده به مراجعه كنندگان به پاركينگ هاي عمومي و يا خسارت مالي وارده به خودروها را ناشي از خطر سرقت كلي و يا آتش سوزي در محوطه پاركينگ باشد مشروط به احراز مسئوليت مدير پاركينگ طبق راي مراجع قضايي و تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران مي نمايد.

 

 

بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا

به موجب بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا شركت بيمه متعهد مي شود.  خسارات جاني يا مالي وارد به مصرف كنندگان و اشخاص ثالث را كه ناشي از كيفيت نامطلوب كالاي توليدي و عرضه شده توسط توليد كننده است، جبران نمايد.  در بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا خسارات وارد به خود كالا تحت پوشش نمي باشد. بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا مخصوص توليد كنندگان كالا بوده و محصولات غذايي ، شيميايي ، دارويي و بهداشتي تحت پوشش نمي باشند.

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل

بيمه مسئوليت شركت های حمل و نقل راه حل مناسبی برای ماده 388 اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل میباشد. براساس این ماده  به استناد بارنامه هاي صادره در قبال ارسال كنندگان ويا صاحبان كالا مسئول بوده است. و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها مي باشد. با خريد بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل  متصديان حمل و نقل مي توانند مسئوليت خود را در قبال صاحبان كالا و ارسال كنندگان تحت پوشش قرار دهند. بديهي است خسارت وارده به بار در بيمه های باربری و مسئوليت متصدی حمل و نقل در این بیمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت .

بيمه مسئوليت عمومی

بيمه مسئوليت عمومی راه حل مناسب برای ماده 616 قانون مجازات اسلامی میباشد. براساس این ماده  در صورتيكه فردي بواسطه بي احتياطي ، بي مبالاتي، عدم مهارت كافي باعث فوت،‌ نقص عضو و يا خسارت مالي به شخص ديگر گردد، محكوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همين اساس در مواردي كه امكان آسيب رساندن به اشخاص ثالث ( به غير از كاركنان و افراد مرتبط با حرفه يا فعاليت كارفرما) در حين انجام كار وجود داشته باشد، بيمه مسئوليت عمومی اين خسارات را جبران خواهد نمود. انواع بيمه هايي كه در دستهبيمه مسئوليت عمومی صادر مي گردد عبارتند از :

 بيمه مسئوليت مدنی نصابان تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث

در بيمه نامه خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از نصب، نگهداري و يا مالكيت انواع تابلو ، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار تا سقف تعهدات بيمه نامه جبران خواهد شد.

بيمه مسئوليت مدنی دارندگان ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني

دارندگان ماشين آلات راهسازي، ساختماني و صنعتي مي توانند خسارات جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه ناشي از مسئوليت آنها باشد را با اين بيمه نامه  که یکی از بيمه مسئوليت عمومی میباشد جبران نمايند. بديهي است رانندگان اين ماشين الات بايد داراي گواهينامه متناسب با وسيله نقليه داشته باشند و خسارت تنها در محدوده فعاليت مشخص شده تحت پوشش است. به دليل اينكه اينگونه ماشين الات بدليل اينكه داراي پلاك شهرباني نيستند اجازه تردد در مكانهاي خارج از پروژه را ندارد.

بيمه مسئوليت جامع شهرداري در قبال شهروندان

اين بيمه نامه که یکی از بيمه مسئوليت عمومی میباشد جبران خسارت جاني و مالي وارد به شهروندان كه ناشي از قصور يا سهل انگاري شهردار يا كاركنان شهرداري باشد را پوشش مي دهد. در نظر داشته باشيد بافت شهري، تعداد خانوار، نوع تعهدات و آمار خسارتهاي گذشته در تعيين حق بيمه موثر مي باشد.

 بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي

اين بيمه نامه در صورت خريد بيمه نامه آتش سوزي صادر مي گردد و در آن خسارات مالي و جاني وارد به همسايگان ناشي از آتش سوزي و خطرات تحت پوشش در بيمه نامه مذكور تحت پوشش مي باشد. لازم به ذكر است چنانچه در بيمه نامه آتش سوزي پوشش تركيدگي لوله آب خريداري شده باشد و بيمه گذارا خواهان اين پوشش در بيمه نامه مسئوليت نيز باشدقبل از صدور اين بيمه نامه شركت بيمه پارسيان از محل مورد نظر و همسايگان بازديد به عمل خواهد آورد.

بيمه مسئوليت جايگاه سوخت در قبال مراجعين

عبارتست از بيمه مسئوليت مدنی بيمه‌گذار در قبال مراجعه‌كنندگان به جايگاه سوخت. بدين معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذار خسارتي به افراد مورد اشاره واردآيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه ،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بيمه مسئوليت مدني مسئول فني معدن

عبارتست از بيمه مسئوليت مدنی و حرفه‌اي بيمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث، بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گذارخسارتي به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه‌گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته گردد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بيمه مسئوليت مدني مدير ساختمان در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث

عبارتست از بيمه مسئوليت مدني و حرفه‌اي بيمه‌گذار در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث، بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي مدير ساختمان پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
مدیر سایت

بیمه پارسیان ، نمایندگی مختاری در وب سایت بیمه چی و بخش مقالات تمام توان خود را به کار گرفته است تا مطالب مفیدی را خدمت خوانندگان عزیز ارائه کند تا هرچند کم ، کمکی به عزیزان نماید . درصورت داشتن سوالات بیشتر میتوانید با ما در ارتباط باشید .

 دیدگاه ها و نظرات