09146664802 04132815398
بیمه پارسیان نمایندگی مختاری کد 503631
header

بیمه باربری وارداتی

بیمه باربری وارداتی
بیمه باربری وارداتی
  • نویسنده : مدیر سایت
  • ارسال شده در : 02 بهمن
  • آخرین بازبینی : 07 مرداد

بیمه باربری وارداتی

بیمه باربری وارداتی

بیمه باربری وارداتی يكي از اسناد مورد نياز جهت گشايش اعتبار در بانك‌ها بوده و خطراتي‌ كه‌ در حين حمل، كالاهاي‌ خريداري‌شده از كشورهاي مختلف جهان به مقصد ايران را تهديد مي‌كند تحت پوشش‌ قرار مي‌ دهد. که یکی از انواع بیمه باربری میباشد.

خطرات تحت پوشش دربيمه‌ نامه‌هاي باربري وارداتي/صادراتي/ترانزيت:

خسارت كلي يا (Total Loss):

خسارت هاي ناشي از، از بين رفتن كل محموله در يك مرحله در اثر آتش سوزي

•  كلوز C:

بیمه باربری وارداتی تحت اين كلوز ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد: - آتش‌سوزي يا انفجار - به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور - واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني - تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب - تخليه كالا در بندر اضطراري - تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد: - فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي - به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

•  كلوز B:

بیمه باربری وارداتی تحت اين كلوز ، خطرات زير را در مورد كالاهاي صادراتي، وارداتي يا ترانزيت تحت پوشش قرار مي‌دهد: - آتش‌سوزي يا انفجار - به گل نشستن، زمين‌گير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور - واژگون‌شدن يا از راه يا از خط خارج‌شدن وسيله حمل زميني - تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب - تخليه كالا در بندر اضطراري - تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از امور زير باشد:

- فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي - به دريا انداختن كالا جهت سبك‌سازي كشتي

علاوه بر اين، خطرهاي زير با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز (سهم بيمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرند:

- دزدي، دله دزدي ، قلاب زدگي - آب‌ديدگي ، روغن‌زدگي ، پارگي - شكست، ريزش - خسارت ناشي از كالاي مجاور هم‌چنين، خسارت ناشي از عدم تحويل يك بسته كامل تجاري نيز با پيوست نمودن كلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به كلوز B تحت پوشش اين كلوز قرار مي‌گيرد.
•  كلوز A:
بیمه باربری وارداتی تحت اين كلوز داراي كامل‌ترين پوشش‌ها بوده و براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به استثناي مخاطرات ناشي از اقدامات عمدي بيمه‌گذار يا سوء نيت وي، كليه خطرات را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
كلوزهاي A، B و C به هيچ عنوان موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌دهند:
- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتصاب به سوء عمل ارادي بيمه گذار. - نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي مورد بيمه. - تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه براي حمل، مشروط بر اينكه بسته بندي يا آماده سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده باشد. و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. - تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه به علت عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه. - تلف شدن ، آسيب ديدن يا هزينه اي كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد. - تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها. - تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح يا وسيله اي باشد. كه با انرژي اتمي يا شكست هسته اي و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر با نيرو يا ماده راديواكتيو كار كنند. - عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل اين كالاي مورد بيمه. - نا مناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل جهت حمل سالم مورد بيمه. - جنگ . اعتصاب. هم‌چنين كلوزهاي B و C به هيچ عنوان آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه باربری وارداتی يا قسمتي از آن توام با سوء نيت از طرف هر كس كه باشد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند.
بیمه باربری وارداتی
اسناد و مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت
نامه اعلام بيمه گذار
بارنامه
فاكتور خريد
صورت بسته‌بندي
گواهي مبدا
گواهي بازرسي كالا
راه‌نامه C.M.R در حمل هاي زميني
تصوير پشت و روي پروانه ورودي كالا
تصوير پشت و روي پروانه خروجي كالا (براي كالاي صادراتي)
قبوض انبار گمركي
صورتمجلس گمركي يا بندري
بارنامه حمل داخلي
گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل (در صورت كسري كالا)
گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتي كه خسارت خارج از كشور واقع شده باشد)
گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در مورد خسارت هاي ناشي از حادثه)

مراحل صدور و مدارك لازم جهت صدور بيمه نامه

1- مراجعه به دفتر نمایندگی بیمه پارسیان تبریز (بیمه چی) یا تماس با ما (به همراه داشتن هيچ گونه مدركي الزامي نمي باشد)

 

محصولات بیمه ای

© حقوق انتشار برای وب سایت محفوظ است.

طراحی سایت توسط سئو90